1-1/2" Tin Spoked Toy Wheel : Lehmann Set of Four Tin Wheels

1-1/2" Tin Spoked Toy Wheel : Lehmann Set of Four Tin Wheels

$ 40.00


Set of four tin wheels 1.5" Diameter. These fit many of the Lehman toys.